ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

ทัวร์เชียงราย-เชียงใหม่ 5 วัน 2 คืน (รถ)

 

ดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-แม่สาย-วัดร่องขุ่น-ดอยสุเทพ
ดอยอินทนนท์-โครงการเกษตรหลวง-สวนสัตว์เชียงใหม่-หมีแพนด้า

นำท่านเที่ยวเชียงราย ขึ้นสู่ดอยตุง ชมพระตำหนักดอยตุง ชมความสวยงามของสวนแม่ฟ้าหลวง สักการะพระธาตุดอยตุง ชมสถาปัตยกรรมวิจิตรตระการตาที่วัดร่องขุ่น ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดท่าขี้เหล็ก เชียงใหม่ พิชิตดอยอินทนนท์ สักการะพระมหาธาตุเจดีย์ นภเมทนีดลและนถพลภูมิสิริ ชมโครงการเกษตรดอยขุนกลาง ป่าดึกดำบรรพ์ ดอยสุเทพ สักการะพระธาตุดอยสุเทพ สวนสัตว์เชียงใหม่ หมีแพนด้า ช้อปปิ้งสินค้าที่บ้านถวาย ไนท์บาซาร์ พัก โรงแรม จ.เชียงราย 1 คืน และโรงแรม จ.เชียงใหม่ 1 คืน


วันแรก

กรุงเทพฯ-เชียงราย

18.00

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

18.30 ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารกล่อง(1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ
วันสอง เชียงราย-ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง -ช้อปปิ้งแม่สาย
06.00 รุ่งอรุณที่ จ.เชียงราย นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว
บริการอาหารเช้า(2)
08.00 ท่านเดินทางสู่ อ.แม่จัน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางขึ้นสู่ดอยตุง เชิญท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกไหปลาร้า)
10.00 นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและชาเล่ย์ที่สวยงาม จากนั้นชม สวนแม่ฟ้าหลวง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาชนิด
12.00 บริการอ่าหารกลางวัน(3) ณ ร้านอาหารโครงการดอยตุง
13.00 อำลาดอยตุง เปลี่ยนเป็นรถบัสคันเดิม เดินทางสู่ อ.แม่สาย
15.00 นำท่านข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูก อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ซีดีต่างๆมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง บริเวณดินแดน ที่สามประเทศมาบรรจบกัน อดีตพื้นที่การปลูกฝิ่นและโด่งดังในเรื่องของการค้ายาเสพติด
18.30 บริการอาหารค่ำ(4) ณ ร้านอาหาร
19.30 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.เชียงราย เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนหรือ ช้อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาซาร์ตามอิสระ
วันสาม เชียงราย-วัดร่องขุ่น-บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน-เชียงใหม่-หมีแพนด้า
07.00

บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่สวยงาม ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ตามเส้นทางสาย แม่สรวย-เวียงป่าเป้า ระหว่างทางให้ท่านชม บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน

12.30 บริการอาหารกลางวัน(6) โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
13.30 นำท่านขึ้นสู่ ดอยสุเทพ ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ จากจุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน แล้วเชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย แล้วเดินทางลงสู่ตัวเมืองเชียงใหม่
15.00 นำท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า ฑูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน และชมความน่ารักของแพนด้าน้อย หลินปิง ชมความน่ารักของ หมีโคอาล่า สามชิกใหม่ของสวนสัตว์
17.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.เชียงใหม่
18.00 บริการอาหารค่ำ(7) แบบขันโตก ดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของล้านนาที่สวยงาม
วันสี่ ดอยอินทนนท์-ดอยขุนกลาง-บ้านถวาย-ช้อปปิ้ง
07.00 บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 นำท่านเดินทางสู่ อ.จอมทอง ขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์ นำท่านพิชิตยอดดอยอินทนนท์ หรือดอยอ่างกาหลวง จุดสูงสุดแดนสยาม ที่สูง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ชม ป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ จากนั้นสักการะ พระธาตุนภเมทนีดล และพระธาตุ นภพลภูมิสิริ พระธาตุคู่บนดอยอินทนนท์ เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก
12.00 บริการอาหารกลางวัน(9) ณ ร้านอาหาร
13.00 นำท่านชม โครงการเกษตรหลวงดอยขุนกลาง ชมไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาวที่บานสะพรั่ง เชิญท่านถ่ายรูปตามอิสระและซื้อของฝากจากโครงการ
17.00 ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่และของที่ระลึก อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม
19.00 บริการอาหารค่ำ(10) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ยามราตรีและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
20.00 นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน
วันห้า กรุงเทพฯ
05.00 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
   
   
   

 

อัตราค่าบริการ

วันที่ 12-16 เมษายน 55
ราคา 7,400 บาท

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 7,400 บาท
เด็กราคาท่านละ 5,700 บาท (อายุระหว่าง 02-11 ขวบ ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800 บาท

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ต้องมีจำนวนลูกค้าอย่างต่ำ 30 ท่าน

 

 

อัตราอัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
- ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
กรณีชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาโอนเงินเข้าธนาคารดังรายละเอียด
กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี