ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

หัวหิน-ชะอำ 2 วัน

 

 

วันแรก

กรุงเทพฯ –พระนครคีรี–พระราชวังมฤคทายวัน – โรงแรมยูนิโก้ แซนดารา ชะอำ-ตลาดโต้รุ่ง หัวหิน

06.30 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับทุกท่านด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นกันเอง คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และสันทนาการ
07.30 ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นทันสมัย พบกับทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดีสร้างบรรยากาศสนุกสนาน  พร้อมบริการอาหารเช้า แบบกล่อง และเครื่องดื่มบนรถตลอดการเดินทาง
10.00 ถึงจังหวัดเพชรบุรี “เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม นำท่านเข้าชม พระนครคีรี เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 92 เมตร เดิมเรียกว่า เขาสมนหรือเขาคีรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัย ที่จะสร้างพระราชวังสำหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาเพชรนิสัยศรีสวัสดิ์ ปลัดเมือง เพชรบุรีเป็นนายงานก่อสร้างจนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2403 ทรงพระราชทานนามว่า พระนครคีรี แต่ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากว่าเขาวัง สืบมาจนบัดนี้ พระนครคีรีมีพระที่นั่ง พระตำหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่าง ๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ ๆ 3 ยอดด้วยกัน **รวมค่ารถรางขึ้นเขาวัง**
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 นำท่านเข้าชม พระราชวังมฤคทายวัน เป็นสถานที่อันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันล้ำค่านามเป็น อาคารไม้ที่งดงามยิ่ง สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของพรรณไม้ร่มรื่นและหาดทราย ขาวสะอาดตา ผสานเสียงเกลียวคลื่นดังกระทบฝั่งอยู่เป็นระยะๆ นับเป็นบรรยากาศที่สงบและรื่นรมย์ดุจดังแต่กาล ก่อน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชนิเวศน์แห่งนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2467
16.00 เชิญท่านผ่อนคลายกับกิจกรรมชายหาดตามที่ท่านถนัดให้ท่านได้พักผ่อน หรือว่ายน้ำที่สระน้ำของโรงแรม เล่นน้ำทะเล จิบเครื่องดื่มเย็นๆ สนทนา ตามอัธยาศัย
18.30 เชิญท่านเข้าร่วมงาน ปาร์ตี้ ฮาวายไนท์....สุดมันส์ ” พร้อมบริการอาหารค่ำ อิ่มอร่อยกับอาหารฝีมือแม่ครัวท้องถิ่น เพลินกับการร้องคาราโอเกะ ร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งมิตรภาพ ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดค่ำคืนแห่งความสุข ราตรีสวัสดิ์ หลังรับประทานอาหาร นำชมตลาดโต้รุ่งหัวหิน
พักที่โรงแรม
วันสอง เพลินวาน - วัดห้วยมงคล - ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม –ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระกับการพักผ่อน
10.00 เชิญท่านเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง จากนั้นจากนั้นนำท่านเข้าชม เพลินวาน สถานท่องเที่ยวย้อนยุคแห่งใหม่ ท่านจะได้สัมผัสชุมชนในอดีต อาทิเช่น ร้านโชว์ห่วย ร้านถ่ายรูป ร้านขายแผ่นเพลง ร้านขายของ ชิงช้าสวรรค์ ฯลฯ
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่าน วัดห้วยมงคล ให้ท่านได้นมัสการหลวงพ่อทวดองค์ที่สุดในโลกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง และครอบครัว จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทับใต้ ต.ทับใต้ อ.หัวหินเพิ่งเปิดตัวให้นักท่องเที่ยวเข้าชม สำหรับตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม จะเป็นทีมงานเดียวกับตลาดน้ำอโยธยา ดังนั้น “ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม” จะเป็นเหมือนกับ “ตลาดน้ำอโยธยา” แต่สถาปัตยกรรมของที่หัวหินนั้น จะเป็นแบบ “วิคตอเรีย” ในรูปแบบของรัชกาลที่ 6 ที่ผ่านมา ทั้งรูปร่าง ตัวอาคาร และอื่นๆ เหตุผลเนื่องจากเราต้องการรักษารูปแบบ ของท้องถิ่นเมืองหัวหินเอาไว้โชว์ให้ผู้คนที่เข้ามาสัมผัสได้เห็นความเก่าแก่ในอดีต พร้อมกับจะมีการจัดแสดงต่างๆ ที่คงความเป็นไทยเอาไว้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรี อาทิเช่น ขนมหม้อแกง ขนมบ้าบิ่น ขนมชั้น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ฯลฯ เป็นของฝากคนที่รักทางบ้าน
19.30 เดินทางถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม ^^
   
   
   

 

อัตราค่าบริการ

มิถุนายน - ตุลาคม 

อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทางคนไทย 35 ท่านขึ้นไป
-ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 3,200 บาท
-เด็กอายุ 3-10 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง ราคาท่านละ 2,400 บาท
-พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 บาท
** เด็ก 1-3 ขวบ ไม่คิดค่าใช้จ่าย**


 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ เที่ยวตามรายการ จำนวน 1 คัน
 ค่าที่พัก 1 คืนห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรางขึ้นพระนครคีรี
 ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวบริการในระหว่างการเดินทาง
 ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่ดูแลและอำนวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 ค่าทิปไกด์ สตาฟ และคนขับรถ จะได้รับน้ำใจจาการบริการ
 ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
 ค่าอาหารซีฟู๊ดเพิ่มเติมในวันงานปาร์ตี้
 
สิ่งที่ควรนำติดตัว
1. ยาประจำตัว 2. ครีมกันแดด 3. กล้องถ่ายรูป 4. ไฟฉาย 5. บัตรประจำตัวประชาชน 6. แว่นกันแดด 7. ร่ม 8. เสื้อผ้า (สำหรับเล่นน้ำ)
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 1,500 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
กรณีชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาโอนเงินเข้าธนาคารดังรายละเอียด
กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 

หมายเหตุ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี