ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

พังงา-ภูเก็ต-หมู่เกาะพีพี-โชว์ภูเก็ตแฟนตาซี (พักภูเก็ต 2 คืน)

อัตราค่าบริการ

วันที่ 12-16 เม.ย./29 เม.ย.-03 พ.ค./04-08 พ.ค.
ราคา 7,900 บาท

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 7,900. - บาท
เด็ก (อายุระหว่าง 2-11 ขวบ) พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง ราคาท่านละ 6,900. - บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 3,000. - บาท


 

 

 

DELUXE TOUR
ล่องอ่าวพังงา – เกาะปันหยี – เขาตาปู – เขาพิงกัน
ท่องเที่ยวเมืองภูเก็ต – วัดฉลอง – แหลมพรหมเทพ - เขารัง – วัดพระผุด - ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี
ดำน้ำชมประการัง - หมู่เกาะพีพีดอน - พีพีเล - อ่าวมาหยา - ถ้ำไวกิ้งส์ – อ่าวปิเละ
พัก WHITE PEACH HOTEL หาดกะรน 02 คืน 4 ดาว
เที่ยวหมู่เกาะพีพีเล่นน้ำชมปะการังโดยเรือปรับอากาศลำใหญ่ 2 ชั้น
อาหารพิเศษ…อิ่มอร่อย…ซีฟู๊ดทะเลสด กุ้งเผา ปลาเผา ปูม้านึ่ง


วันแรก กรุงเทพฯ – พังงา
17.00 คณะพร้อมกัน จุดนัดพบ ทีมงานคอยให้การต้อนรับท่านและตรวจเช็คสัมภาระ บริการอาหารเย็น (แบบกล่อง)
18.00 พร้อมออกเดินทางสู่ จ. พังงา โดยรถโค้ชปรับอากาศ 02 ชั้น 08 ล้อ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ และระบบเสียงอันทันสมัย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสอง ล่องอ่าวพังงา – เกาะปันหยี – เขาตะปู – วัดพระทอง (พระผุด) – ภูเก็ต – แหลมพรหมเทพ
06.00 บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพังงา ลงเรือล่องอ่าวพังงา ชม ธรรมชาติอันงดงามของอ่าวพังงา เที่ยวถ้ำลอดที่มีความสวยงามดั่งถ้ำบลูล็อตโตของอิตาลีหมู่เกาะที่คล้ายมนุษย์สร้างขึ้น ชมเขาหมาจู เกาะรายา เกาะนมสาว เขาตะปู เขาพิงกัน เป็นความงดงามอันน่าอัศจรรย์ยิ่ง
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอันดามัน ซีฟู๊ด บนเกาะปันหยี
หลังรับประทานอาหารเที่ยวชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาว เกาะปันหยี พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองทั้งของสดและแห้ง ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ จ. ภูเก็ต ข้ามสะพานเทพกษัตริย์ตรี ที่สร้างเคียงคู่กับสะพานรักสารสิน ผ่านชมอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์ตรี - ท้าวศรีสุนทร สองนักรบสตรีผู้ยิ่งใหญ่สมัยศึกถลาง นำท่านเข้าสู่ วัดพระทอง พระผุด นมัสการพระพุทธรูปซึ่งผุดขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์เมื่อคราวศึกพระเจ้าปะตุงยกพลมาตีเมืองถลาง เมือ พ.ศ. 2328 จากนั้นนำชม พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง ซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ต เช่น " จังซุ่ย " เสื้อกันฝนชาวเหมืองแร่ดีบุก รองเท้าตีนตุกของสตรีเชื้อสายจีนที่ต้องมัดเท้าให้เล็กตามค่านิยมของสังคมสมัยนั้น เดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่สวยงามอีกที่หนึ่งในประเทศไทยจนได้รับฉายา "ไข่มุกเอเซีย" อิสระเก็บภาพสวย ๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำชม ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ ซึ่งสร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ภายในมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างประภาคาร การรักษาเวลามาตรฐาน การคำนวณ และแสดงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและตก
19.00 บริการอาหารค่ำ ณ. ห้องอาหาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก WHITE PEACH HOTEL ระดับ 4 ดาว อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสาม หมู่เกาะพีพี – พีพีดอน – พีพีเล – ถ้ำไวกิ้ง – อ่าวปิเละ – โชว์ภูเก็ตแฟนตาซี
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
พร้อมออกเดินทางออกสู่เกาะ พีพีโดยเรือปรับอากาศท่องเที่ยวลำใหญ่ นำท่านผ่านชม ถ้ำไวกิ้ง , อ่าวปิเละ ( เป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง เดอะบีช ) ชมทะเลในอ่าวมาหยา ท่านจะตื่นตากับน้ำทะเลใสสะอาดสีเขียวมรกตที่ล้อมรอบหน้าผาที่สูงชัน บันทึกความทรงจำตามอัธยาศัย

12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะพีพีดอน หลังอาหาร นำท่านสู่หมู่เกาะพีพีเล อิสระให้ท่านเล่นน้ำชมปะการังหลากสีสัน พร้อมกับทักทายกับฝูงปลาน้อยใหญ่หลากสีสัน ที่ คอยเวียนว่ายมาทักทายผู้มาเยือนอย่างใกล้ชิด จนได้เวลาอันสมควร อำลาเกาะพีพี เดินทางกลับสู่ท่าเรือภูเก็ต
16.30 เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางสู่โรงแรม อิสระให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ อาณาจักรภูเก็ตแฟนตาซี
19.00 บริการอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร มโนห์ราทอง ด้วยอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ
21.00 ชมโชว์อันตระการ ณ วังไอยราที่ยิ่งใหญ่ ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจ ด้วยระบบแสงสีเสียงที่ใช้ทุนสร้าง นับพันล้านบาท ชมการแสดงชุดต่าง ๆ ที่คอยสร้างความตื่นเต้นให้ท่านตลอดการแสดง หลังจบการแสดงนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนหรือท่องภูเก็ตยามราตรีตามอัธยาศัย
วันสี่ วัดฉลอง – โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ – โรงงานมุก – ช้อปปิ้ง
07.00 บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อแช่ม เกจิอาจารย์ชื่อดัง สมัยปราบอั้งยี่ รัชกาลที่ 5 เพื่อความเป็นสิริมงคล จนได้เวลาอันสมควรนำท่านชมโรงงานเม็ดมะม่วง ชมวิธีการแปรรูป และผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์นานาชนิด จากนั้นนำชมโรงงานมุก ชมวิธีการเพาะเลี้ยงหอยมุก เลือกซื้อสินค้า เครื่องประดับที่ผลิตจากหอยมุกและผลิตภัณฑ์จากท้องทะเล
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ. ห้องอาหารร้านอาหารบนแพกระชังปลา อาหารพิเศษ… อิ่มอร่อยกับซีฟู๊ดทะเลสดๆ ปลาทอด กุ้งเผา ปลาหมึกย่าง ปูม้านึ่ง ท่ามกลางบรรยากาศแบบสบายๆกลางทะเล หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตเพื่อฝากคนทางบ้านก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ
18.00 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันห้า กรุงเทพฯ
05.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…
   
   
   
   

 

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่งนำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าเรือปรับอากาศลำใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ และชูชีพ นำเที่ยวหมู่เกาะพีพี ตามรายการ
3. ค่าเรือล่องอ่าวพังงา
4. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
7. ค่าเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี + DINNER
8. ค่ามัคคุเทศก์นำท่านท่องเที่ยวและคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000 .- / 500,000 .- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าทิปไกด์ สตาฟ และพนักงานขับรถ วันละ 100 บาท / ท่าน โดยประมาณ (ตามแต่น้ำใจความพึงพอใจในบริการ)
 
หมายเหตุ
- โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
- บริษัทเป็นตัวแทนในการจัดนำเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือคืนเงินบางส่วนใดๆ ทั้งสิ้นอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวลา , ภัยธรรมชาติ , สงคราม , เหตุการณ์ทางการเมือง
- ระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านแยกตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 3,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก
- การยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเดินทางมิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
- กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
- กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี