ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน (OX)

วันที่ 22 – 24 ตุลาคม
ราคา 10,900 บาท


ทัวร์แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน (OX)

แม่ฮ่องสอน – ทุ่งดอกบัวตอง – พระธาตุดอยกองมู
ปางอุ๋ง – ฟาร์มเลี้ยงแกะ – บ้านรักไทย - อ.ปาย
COFFEE IN LOVE - ห้วยน้ำดัง – ออบหลวง – บ้านบ่อสร้าง

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว MAEHONGSON MOUTAIN INN 1 คืน , PAITARA RESORT 1 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - อุทยานออบหลวง – แม่สะเรียง – ทุ่งดอกบัวตอง – แม่ฮ่องสอน – พระธาตุดอยกองมู   
6.30 คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ อาคาร 1 ขาออก  บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน ORIENT THAI   โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
8.05 เหิรฟ้าสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน ORIENT THAI เที่ยวบินที่ OX 8120  ( บนเครื่องมีบริการเครื่องดื่ม 
และสแน็ค ฟรี!!)
9.15 ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่  ตรวจเช็คสัมภาระแล้วนำท่านเดินทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP TOYOTA D4D ตัวใหม่นั่งสบาย สู่อุทยานออบหลวง หรือแกรนแคนยอนเมืองไทย  ชมความงามของแม่น้ำแม่แจ่มไหลผ่านช่องเขาขาดสูงชัน ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ อ. แม่สะเรียง 
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ  ห้องอาหารอินทิรา  อ.แม่สะเรียง
เข้าเส้นทางขุนยวม   สัมผัสบรรยากาศแห่งภูเขาดอกไม้  ทุ่งดอกบัวตอง    ซึ่งเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง   สนุกสนานกับการถ่ายรูปและสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามมิรู้ลืม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ จ.แม่ฮ่องสอน นำท่านสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู องค์พระธาตุคู่ดูเด่นเป็นสง่าคู่เมืองแม่ฮ่องสอนชมทัศนียภาพอันแสนงดงาม ยามเย็นพร้อมชมทัศนียภาพรอบเมืองแม่ฮ่องสอนจากที่สูง พร้อมอิสระท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟริน ร้านอาหารชื่อดังแห่งเมืองแม่ฮ่องสอน
ãพักที่โรงแรม แม่ฮ่องสอนเมาท์เทนอินท์ แอนท์ รีสอร์ท http://www.mhsmountaininn.com/startup.html ที่พักย่านใจกลางของเมืองสามหมอก ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นบริเวณถนนคนเดินหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสอง ปางอุ๋ง – หมู่บ้านบ้านรักไทย – ฟาร์มแกะ - ภูโคลน - อ.ปาย – COFFEE IN LOVE – วัดน้ำฮู – สะพานเหล็ก – วัดพระธาตุแม่เย็น – บรรยากาศเมืองปายยามค่ำคืน
05.00 นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง สัมผัสหมอกยามเช้าเหนือลำน้ำโครงการพระราชดำริ ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศสุดโรแมนติก จากนั้นเดินทางเข้าชม หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านที่มีเขตแดนติดพม่า ชมบ้านดินภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  บริการอาหารเช้าที่บ้านรักไทย  รายการแนะนำ ขาหมู และมันโถ
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมภายใน พระตำหนักปางตอง ซึ่งภายในมี ฟาร์มแกะ ฟาร์มม้า สวนสัตว์ แปลงพืชผักเมืองหนาว แปลงหญ้าแฝก สวนปรง สวนเฟิร์น หายาก อิสระเก็บภาพความประทับใจป้อนอาหารแกะตัวน้อยขนปุกปุยน่ารัก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ภูโคลน Unseen in Thailand เป็นตะกอน โคลนที่ปนเปื้อนมากับน้ำใต้พิภพ ช่วยในการหมุนเวียนโลหิต เสริมสร้างสุขภาพผิวให้สดใส ซึ่งเป็นแหล่งโคลนเช่นนี้อยู่เพียง 3 แห่งเท่านั้นในโลก ให้ท่านได้เลือกใช้บริการต่างๆของภูโคลน คันทรี่คลับ อาทิ นวดแผนไทย พอกตัว พอกหน้าด้วยโคลนธรรมชาติ อบซาวน่า และแช่น้ำแร่บริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ป่าเขาที่งดงาม ผ่อนคลายอริยาบทตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายใช้บริการต่างๆของภูโคลน) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเลมอนฮิลล์ ปางมะผ้า
นำท่านเดินทางต่อสู่.ปาย พาแวะจุดชมวิวยอดฮิต  ที่ Coffee In Love ซึ่งเป็นจุดชมวิวและเป็นร้านกาแฟยอดนิยมที่มีวิวสวยงาม จากนั้นนำท่านนมัสการ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู ซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลา จากนั้นแวะชมสะพานเหล็กประวัติศาสตร สะพานข้ามแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองปาย  ชมพระอาทิตย์ตก ณ วัดพระธาตุแม่เย็น วัดที่อยู่บนยอดเขา ศิลปะล้านนาผสมไทยใหญ่
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองปาย
หลังอาหารนำเที่ยวชมเมืองปาย  ชมบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มีเสน่ห์มีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม สงบ เรียบง่าย อิสระชิมโรตีปายแสนอร่อย เที่ยวชมร้านมิตรไทย เลือกซื้อเสื้อปาย การ์ดสวยๆหรือฟังเพลงตามอัธยาศัย
พักที่ BAAN KRATING PAI  RESORT 4 ดาว http://www.baankrating.com
วันสาม ปาย - ห้วยน้ำดัง – เชียงใหม่ – บ้านบ่อสร้าง – กรุงเทพฯ
05.00 นำท่านเดินทางสู่ห้วยน้ำดัง  เพื่อชมทะเลหมอกความงามในยามเช้าและสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางยอดขุนเขาอันงดงาม มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 179.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 112,187.5 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ภูเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย ฤดูหนาวอากาศเย็น ลมแรง (อาหารเช้าแบบปิกนิกที่ทำการอุทยาน) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่จ.เชียงใหม่
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านข้าวซอยเสมอใจ ข้าวซอยชื่อดังแห่งเชียงใหม่
นำท่านเดินทางสู่ บ่อสร้าง (สันกำแพง)  ท่านสามารถเดินชม การทำร่ม ซึ่งส่วนมากจะทำกันใต้ถุนบ้าน และนำออกมาเรียงราย เพื่อผึ่งแดดให้ แห้ง ทำให้ดูสวยงามด้วยสีสันและลวดลายสะดุดตา ร่มที่ผลิตใน หมู่บ้านบ่อสร้าง นี้มี 3 ชนิด คือ ร่มที่ทำด้วย ผ้าแพร ผ้าฝ้าย และกระดาษสา ซึ่งแต่ละชนิดมีวิธีทำอย่างเดียวกัน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
17.10 เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ORIENT THAI เที่ยวบินที่ OG8125
18.20 เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ …
   
   

 

อัตราค่าบริการ

วันที่ 22 – 24 ตุลาคม
ราคา 10,900 บาท

ผู้ใหญ่ ท่านละ 10,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี ท่านละ 9,900 บาท (มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) ท่านละ 3,500 บาท

 

 

 

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศขึ้นดอยต่างๆ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
4. ค่าที่พักเชียงใหม่ 1 คืน , ปาย 1 คืน
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุ
6. ค่าทีมงานคอยดูแลและบริการท่านตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 / 500,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าอาหารที่สั่งนอก เหนือรายการ หมายเหตุโปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
1. ฟิล์ม 2. ยาประจำตัว 3. เสื้อกันหนาว 4. กล้องถ่ายรูป 5. ไฟฉาย 6.บัตรประจำตัวประชาชน (ใช้เช็คอินท์ขึ้นเครื่อง)
 
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะ ไม่ถึง 30 ท่าน / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า /การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80 %
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
เงื่อนไขการให้บริการ
การชำระเงิน มัดจำท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 20 วัน
 
 
* อย่าลืมบัตรประชาชน ติดตัวไปด้วยเพื่อใช้สำหรับการขึ้นเครื่องบิน / เด็กใช้สำเนาสูติบัตร*** ไม่มีบัตรประชาชนแสดง ขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะครับ

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี