ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

ออกเดินทาง

วันที่ 31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 2555 ปีใหม่
ราคา 4,400 บาท

วันที่ 27-30 ม.ค./24-27 ก.พ.
ราคา 3,900 บาท

 

ทัวร์เชียงใหม่-อินทนนท์-พืชสวนโลก 4 วัน (รถ)


- ชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 54
- สักการะ พระธาตุดอยสุเทพ
- พิชิตยอด..ดอยอินทนนท์ ที่สูงที่สุดในประเทศ
- พิเศษ !! อาหารขันโตก พร้อมโชว์เมืองเหนือย์

วันแรก กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
18.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับตรวจเช็คสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทางสู่
จ.เชียงใหม่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ V.I.P บริการอาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่มบนรถ 
วันสอง เชียงใหม่ – ดอยอินทนนท์ – น้ำตกแม่ยะ – ขันโตกดินเนอร์ - ช้อปปิ้งย่านไนท์บาร์ซ่า
เช้า คณะเดินทางถึง .เชียงใหม่ บริการอาหารเช้า พร้อมอิสระกับภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
นำท่านพิชิตยอดดอยอินทนนท์  ยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีพร้อม  สักการะสถูปเจ้าอินทรวิชานนท์  เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีตชมกุหลาบพันปี และสถานีเรด้าของกองทัพอากาศ  และถ่ายภาพจุดสูงสุดในสยาม  จากนั้นนำท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ  “นภเมทนีดล”  และ“นภพลภูมิสิริ”  ที่ทางกองทัพอากาศสร้างถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9  และพระราชินีนาถ  เนื่องในพระชนมายุครบ  60  พรรษา อิสระถ่ายภาพกับทิวทัศน์ที่สวยงามดังภาพวาดด้วยแนวทิวเขาที่วางเรียงรายสลับซับซ้อนกัน พร้อมสดชื่นกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวที่บานสะพรั่งรอคนมาเยือน
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนดอยอินทนนท์
นำท่านเดินทางสู่น้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศไทย น้ำตกแม่ยะ ชมความยิ่งใหญ่ของตัวน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน ด้วยสายน้ำที่ไหลเย็นท่ามกลางธรรมชาติอันแสนร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ จะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายอริยบท อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านถวาย หมู่บ้านทำหัตถกรรม  เครื่องไม้ด้วยมือ ที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่ อิสระเลือกชมและเลือกซื้อเครื่องไม้ OTOP ระดับ 5 ดาว ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ จ. เชียงใหม่ เข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ขันโตกดินเนอร์ รายการอาหารมีดังนี้
แกงฮังเลหมู , ผักสด/ผักต้ม , ข้าวเหนียว/ข้าวสวย , น้ำพริกอ่อง , หมีกรอบ , ชากาแฟ , ไก่ทอด , กล้วยทอด , ขนมนางเล็ด(ข้าวแต๋น) , แคบหมู , ซุปไก่ , ผลไม้ , ผัดผักรวม
20.00 ชมโชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยล้านนาแบบย้อนยุคของภาคเหนือ เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนสาวไทย  ฟ้อนดาบ ฟ้อนเทียน ฟ้อนโยคีถวายไฟฯลฯที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะได้อย่างดีเยี่ยม  จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ไนท์ พลาซ่า ตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและต่างชาติ
พักที่โรงแรม PORNPING TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า
  (ช่วงวันที่ 31 ธ.ค.-3 ม.ค. เปลี่ยนที่พักเป็น HOLIDAY GARDEN HOTEL)
วันสาม พิชิตดอยอ่างขาง – สวนบอนไซ – บ้านนอแล – บ้านขอบด้ง – อ.ปาย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม        
นำท่านเปลี่ยนพาหนะการเดินทางเป็นรถท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ดอยสุเทพ  ระหว่างทางขึ้นดอยสักการะอนุเสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ผู้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพและเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาเลื่อมใสของชนชาวเหนือ จากนั้นนำท่านสักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวเมืองเชียงใหม่  สร้างในสมัยพระเจ้ากือนา  ที่เหลืองอร่ามทั้งองค์ ประดิษฐานอยู่บนดอยสุเทพ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,051 ฟุตและเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์โดยรอบตัวเมืองเชียงใหม่ จากยอดดอยบริเวณลานพระธาตุ
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน แบบพื้นเมืองเชียงใหม่ ร้านข้าวซอยเสมอใจ (อาหารพิเศษ!! ข้าวซอยชื่อดัง)
นำท่านเดินทางสู่ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 โดยจะมีการเนรมิตต้นไม้เต็มสวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านต้น ชูพืชสมุนไพรไทย บัวไทยไปไกลทั่วโลก รวมไปถึงกล้วยไม้แทบทุกสายพันธุ์ พร้อมสวนนานาชาติกว่า 30 ประเทศ พบกับ 3 ไฮไลท์ใหม่ เน้นตื่นตาตื่นใจและเพิ่มจินตนาการ พร้อมปลูกฝังเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สวนแสงแห่งจินตนาการ Imagination Light Garden การเนรมิตดวงไฟนับล้านดวงกับผีเสื้อเรืองแสงเต้นระบำ พร้อมเสียงดนตรีบรรเลงอย่างไพเราะ เรียกว่าครบโชว์ ทั้งแสง สี เสียง อีกทั้งยังมีใบไม้เรืองแสง interactive ที่เรืองแสงตามการเคลื่อนไหว ประหนึ่งเหมือนเดินอยู่ในดินแดนเหนือจริง สวนแสงแห่งจินตนาการ จะสร้างความตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศของสวนดอกไม้ยามค่ำคืน และอีกจุดที่พลาดชมไม่ได้กับ ทุ่งดอกไม้ Solar cell ที่เก็บแสงในช่วงเวลากลางวัน ไปเป็นพลังงานแสงสว่างในเวลากลางคืน กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า Giant Flora Wheel ที่สูงกว่า 40 เมตร เต็มตากับจุดชมทิวทัศน์ภายในบริเวณงานพืชสวนโลกในมุมมองใหม่ที่สวยที่สุด ถือเป็นการชมสวนในมุมสูง ทุกท่านจะได้เห็นพรมดอกไม้ ต้นไม้เต็มพื้นที่เบื้องล่างทั้ง 470 ไร่ ทั้งในบรรยากาศกลางวันที่เต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ และสวนในยามค่ำคืนที่ประดับตกแต่งด้วย ไฟนานาชนิด ตามด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สุดไฮเทค ร่วมเรียนรู้และสนุกสนานกับบ้านต้นไม้ที่รวบรวมมัลติมิเดีย และความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยกันเป็นครั้งแรกในเมืองไทย , สวนเยาวชนรักษ์โลก Kids’ Eco Park พื้นที่สวนเรียนรู้ด้วยสื่อผสมผสาน Interactive และมัลติมีเดีย ปลูกฝังจิตสำนึกการลดโลกร้อนและการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ทุ่มเทคโนโลยีการนำเสนอสุดทันสมัยผ่านการ์ตูนแอนนิเมชั่นบอกเล่าเรื่องราวผ่านน้องคูน (สัญลักษณ์นำโชค) และผองเพื่อน ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย” ส่วนของการจัดแสดงสวนนานาชาติ มีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด 30 ประเทศ ได้รับการตอบรับเพิ่มเติมจาก 7 ประเทศ ได้แก่ (1) ปากีสถาน (2) เกาหลีใต้ (3) แคนาดา (4) ไนจีเรีย (5) เยเมน (6) ไต้หวัน และ(7) อาร์เมเนีย นอกเหนือจาก 23 ประเทศเดิมที่เคยร่วมจัดแสดงและตอบรับอีกครั้ง ได้แก่ (1) บังคลาเทศ (2) เบลเยี่ยม (3) ภูฏาน (4) กัมพูชา (5) จีน (6) อินเดีย (7) อินโดนีเซีย (8) อิหร่าน (9) ญี่ปุ่น (10) เคนยา (11) ลาว (12) มาเลเซีย (13) มอริเตเนีย (14) โมร็อกโก (15) เนปาล (16) เนเธอร์แลนด์ (17) กาตาร์ (18) แอฟริกาใต้ (19) สเปน (20) ซูดาน (21) ตุรกี และ(22) เวียดนาม รวมกับอีก 1 องค์กร ได้แก่ (23) เกียวโต / โอซากา / เฮียวโกะ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินชมงาน
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันสี่ กรุงเทพฯ
07.00 คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ...
   
   

 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทาง ทุกเย็นวันศุกร์ ตั้งแต่
วันที่ 31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 2555 ปีใหม่
ราคา 4,400 บาท

วันที่ 27-30 ม.ค./24-27 ก.พ.
ราคา 3,900 บาท

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 3,900 บาท (ปีใหม่ราคาเพิ่มท่านละ 500 บาท)
เด็ก ราคาท่านละ 2,900 บาท (02-11 ปี ไม่เสริมเตียงพักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 บาท

 
แผนที่จุดนัดหมาย
 

 

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ V.I.P 02 ชั้น 08 ล้อ นำเที่ยวตามรายการ
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศขึ้นดอยต่างๆ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
4. พักที่โรงแรม 1 คืน
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุ
6. ค่าทีมงานคอยดูแลและบริการท่านตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 / 500,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าอาหารที่สั่งนอก เหนือรายการ
หมายเหตุโปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
 
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
1. ฟิล์ม 2. ยาประจำตัว 3. เสื้อกันหนาว 4. กล้องถ่ายรูป 5. ไฟฉาย
 
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า /การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 %
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
การชำระเงิน
มัดจำท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 20 วัน
 
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี