ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

ทัวร์พังงา-ภูเก็ต-หมู่เกาะพีพี-โชว์ภูเก็ตแฟนตาซี 5 วัน 2 คืน (รถ)

วันที่ 09–13 ธ.ค./30 ธ.ค.-03 ม.ค.
ราคา 7,900 บาท


ทัวร์พังงา-ภูเก็ต-หมู่เกาะพีพี-โชว์ภูเก็ตแฟนตาซี 5 วัน 2 คืน (รถ)


ล่องอ่าวพังงา – เกาะปันหยี – เขาตาปู – เขาพิงกัน - ท่องเที่ยวเมือง-
ภูเก็ต – วัดฉลอง-แหลมพรหมเทพ - เขารัง – วัดพระผุด-ดำน้ำชมประการัง -
หมู่เกาะพีพีดอน - พีพีเล - อ่าวมาหยา -อ่าวปิเละ

อาหารพิเศษ…อิ่มอร่อยซีฟู๊ดทะเลสด กุ้งเผา ปลาเผา ปูม้านึ่ง

วันแรก กรุงเทพฯ – พังงา
17.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ทีมงานคอยให้การต้อนรับท่านและตรวจเช็คสัมภาระ บริการอาหารเย็น (แบบกล่อง)
18.00 ออกเดินทางสู่  จ. พังงา โดยรถโค้ชปรับอากาศ  02 ชั้น 08 ล้อ  พร้อมห้องสุขภัณฑ์ และระบบเสียงอันทันสมัย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสอง ล่องอ่าวพังงา – เกาะปันหยี – เขาตะปู – วัดพระทอง (พระผุด) – ภูเก็ต – แหลมพรหมเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ. ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพังงา ลงเรือล่องอ่าวพังงา ชม
ธรรมชาติอันงดงามของอ่าวพังงา เที่ยวถ้ำลอดที่มีความสวยงามดั่งถ้ำบลูล็อตโตของอิตาลี หมู่เกาะที่คล้ายมนุษย์สร้างขึ้น ชมเขาหมาจู เกาะรายา เกาะนมสาว เขาตะปู เขาพิงกัน  เป็นความงดงามอันน่าอัศจรรย์ยิ่ง
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอันดามัน ซีฟู๊ด บนเกาะปันหยี บ่าย นำท่านเที่ยวชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาว เกาะปันหยี พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองทั้งของสดและแห้ง ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ จ. ภูเก็ต ข้ามสะพานเทพกษัตริย์ตรี ที่สร้างเคียงคู่กับสะพานรักสารสิน ผ่านชมอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์ตรี - ท้าวศรีสุนทร สองนักรบสตรีผู้ยิ่งใหญ่สมัยศึกถลาง นำท่านเข้าสู่ วัดพระทอง พระผุด นมัสการพระพุทธรูปซึ่งผุดขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์เมื่อคราวศึกพระเจ้าปะตุงยกพลมาตีเมืองถลาง เมือ พ.ศ. 2328 จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง ซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ต เช่น " จังซุ่ย " เสื้อกันฝนชาวเหมืองแร่ดีบุก รองเท้าตีนตุกของสตรีเชื้อสายจีนที่ต้องมัดเท้าให้เล็กตามค่านิยมของสังคมสมัยนั้น นำท่านเดินทางสู่ … แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่สวยงามอีกที่หนึ่งในประเทศไทยจนได้รับฉายา "ไข่มุกเอเซีย" อิสระเก็บภาพสวย ๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำชม ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ ซึ่งสร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ภายในมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างประภาคาร การรักษาเวลามาตรฐาน การคำนวณ และแสดงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและตก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหาร
พักที่ WHITE PEACH HOTEL ระดับ 4 ดาว อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
  เฉพาะวันที่ 30 ม.ค.- 3ม.ค. พักที่ ALOHA VILLA HOTEL
วันสาม หมู่เกาะพีพี – พีพีดอน – พีพีเล – ถ้ำไวกิ้ง – อ่าวปิเละ – โชว์ภูเก็ตแฟนตาซี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางออกสู่เกาะพีพีโดยเรือปรับอากาศท่องเที่ยวลำใหญ่ นำท่านผ่านชม ถ้ำไวกิ้ง , อ่าวปิเละ
( เป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง เดอะบีช )  ชมทะเลในอ่าวมาหยา  ท่านจะตื่นตากับน้ำทะเลใสสะอาดสีเขียวมรกตที่ล้อมรอบหน้าผาที่สูงชัน  บันทึกความทรงจำตามอัธยาศัย
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหารบนเกาะพีพีดอน 
นำท่านสู่หมู่เกาะพีพีเล  อิสระให้ท่านเล่นน้ำชมปะการังหลากสีสัน  พร้อมกับทักทายกับฝูงปลาน้อยใหญ่หลากสีสัน  ที่คอยเวียนว่ายมาทักทายผู้มาเยือนอย่างใกล้ชิด  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือภูเก็ต 
16.30 เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางสู่โรงแรม อิสระให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ. ภัตตาคาร มโนห์ราทอง ด้วยอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ
ชมโชว์อันตระการ  ณ  วังไอยราที่ยิ่งใหญ่  อาณาจักรภูเก็ตแฟนตาซี ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจ ด้วยระบบแสงสีเสียงที่ใช้ทุนสร้าง นับพันล้านบาท ชมการแสดงชุดต่าง ๆ ที่คอยสร้างความตื่นเต้นให้ท่านตลอดการแสดง  หลังจบการแสดงนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนหรือท่องภูเก็ตยามราตรีตามอัธยาศัย
พักที่ WHITE PEACH HOTEL ระดับ 4 ดาว
  เฉพาะวันที่ 30 ม.ค.- 3ม.ค. พักที่ ALOHA VILLA HOTEL
วันสี่ วัดฉลอง – โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ – โรงงานมุก – ช้อปปิ้ง
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อแช่ม เกจิอาจารย์ชื่อดัง  สมัยปราบอั้งยี่  รัชกาลที่ 5 เพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านชมโรงงานเม็ดมะม่วง ชมวิธีการแปรรูป และผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์นานาชนิด   จากนั้นนำท่านชมโรงงานมุก ชมวิธีการเพาะเลี้ยงหอยมุก  เลือกซื้อสินค้า เครื่องประดับที่ผลิตจากหอยมุกและผลิตภัณฑ์จากท้องทะเล
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหารร้านอาหารบนแพกระชังปลา อาหารพิเศษ… อิ่มอร่อยกับซีฟู๊ดทะเลสดๆ ปลาทอด กุ้งเผา ปลาหมึกย่าง ปูม้านึ่ง ท่ามกลางบรรยากาศแบบสบายๆกลางทะเล หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตเพื่อฝากคนทางบ้านก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ …
วันห้า กรุงเทพฯ
05.00 เดินทางถึง  กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ…
   
   

 

อัตราค่าบริการ

วันที่ 09–13 ธ.ค./30 ธ.ค.-03 ม.ค.
ราคา 7,900 บาท

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 7,900. - บา
เด็ก (อายุระหว่าง 2-11 ขวบ) ไม่เสริมเตียง ราคาท่านละ 6,900. - บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000. - บาท


 
แผนที่จุดนัดหมาย
 

 

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่งนำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าเรือปรับอากาศลำใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ และชูชีพ นำเที่ยวหมู่เกาะพีพี ตามรายการ
3. ค่าเรือล่องอ่าวพังงา
4. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
7. ค่าเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี + DINNER
8. ค่ามัคคุเทศก์นำท่านท่องเที่ยวและคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000 .- / 500,000 .- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าทิปไกด์ สตาฟ และพนักงานขับรถ วันละ 100 บาท / ท่าน โดยประมาณ (ตามแต่น้ำใจความพึงพอใจในบริการ)

 
หมายเหตุ
- โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
- บริษัทเป็นตัวแทนในการจัดนำเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือคืนเงินบางส่วนใดๆ ทั้งสิ้นอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวลา , ภัยธรรมชาติ , สงคราม , เหตุการณ์ทางการเมือง
- ระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านแยกตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ
 
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 %
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
เงื่อนไขการให้บริการ
การจอง มัดจำท่านละ 3,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
 
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี